Przepisy - kredyt-obrotowy

Kredyt obrotowy

pozyczki-kredyty.org


Kredyt obrotowy jest to kredyt bankowy wydatkowany na finansowanie teraźniejszej działalności firmy np. na zakup wyposażenia. Jest to kredyt przydzielony przez banki na opłacanie kosztów działalności eksploatacyjnej kredytobiorcy. Są one identyfikowane z kredytami krótkookresowymi, dla których termin spłaty nie przekracza jednego roku, chociaż przydziela się także kredyty obrotowe opłacające koszty działalności eksploatacyjnej w terminie dłuższym, np. kredyt na zapasy sezonowe.

Firma zaciągająca kredyt obrotowy uzyskuje środki na finansowanie teraźniejszej działalności przedsiębiorstwa. Użyczane od banku pieniądze można z wydatkować na zakup produktów, materiałów oraz na zapłatę określonych nieprzeterminowanych wierzytelności.

Kredyt przydzielany jest zwykle w rachunku kredytowym jednorazowo bądź w transzach (jest to wydzielona część ogólnej kwoty).

To, ile pożyczy firmie bank, zależy głównie od sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa. Suma kredytu zależy od wielkości i częstości obrotów na rachunku. bank jest zobligowany do uzależnienia wysokości przydzielanego kredytu od wartości zrealizowanej przez przedsiębiorstwa sprzedaży.

Banki przydzielają krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych kredytów na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej – można się więc zdecydować na zaciągnięcie kredytu obrotowego na kilka miesięcy bądź na kilka lat.

Kredyt obrotowy w rachunku bankowym jest najbardziej elastyczną postacią kredytowania, ponieważ można z niego skorzystać w dowolnie obranym momencie. Wykorzystanie kredytu ma miejsce poprzez realizację w ciężar rachunku bankowego składanych dyspozycji płatniczych. Natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy przyczynia się do spłaty kredytu o sumę wpływu.


Lista tematów: